Czy znasz treść Karty Praw Podstawowych UE? Czy jesteś za jej podpisaniem przez Polskę? Dowiedz się więcej http://www.kartaprawpodstawowych.org.pl/index.php