KPH i koalicja Partnerstwo Dla Związków, zrzeszająca ponad 40 organizacji i instytucji, którym zależy na wprowadzeniu związków partnerskich, przygotowała poruszający spot w ramach kampanii „Popieram Związki”.

spot
więcej o kampanii na stronie
artykuł w GW