W Kielcach rusza kampania „Inni – nie gorsi”
8 października 2013 r. w Kielcach ruszyła kampania społeczna pod hasłem „Inni – nie gorsi”. Jej organizatorzy to policja, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania. Akcja ma koncentrować się na tematyce dyskryminacji mniejszości, przede wszystkim etnicznych, religijnych i seksualnych.

„Nasze obserwacje pokazują, że ciemna liczba w tym zakresie jest bardzo wysoka. Naszym głównym zamierzeniem jest to, aby stanowczo starać się podnieść wrażliwość i obniżyć próg tolerancji dla tego typu zachowań, z którymi, niestety, bardzo często spotykamy się na naszych ulicach i staje się to dla nas powszechnością” – powiedział inspektor policji Jarosław Szymczyk na spotkaniu inauguracyjnym. W rozmowie dla Radia Kielce wojewoda pani Bożentyma Pałka-Koruba podkreślała, że kampania ma m.in. przeciwdziałać banalizowaniu problemu i obojętności wobec przejawów dyskryminacji, zwalczać stereotypy, a także uwrażliwiać na mowę nienawiści w polityce. „Będziemy chcieli opowiadać o zjawiskach nietolerancji, zwracać uwagę na temat mowy nienawiści, upowszechniać wiedzę o prawach mniejszości, zwracać uwagę opinii społecznej na problemy związane z językiem, który jest językiem poniżania, potwarzy, jest językiem nienawistnym”. Pani wojewoda tłumaczyła też, że w Polsce walka z mową nienawiści wciąż jest czymś nowym. Kampanię zaplanowano tak, żeby miała szansę trafić do szerokiego kręgu obywateli. Będzie ona obejmować działania edukacyjne, konkursy artystyczne, debaty i spotkania, szkolenia dla prokuratorów i policjantów. Pod hasłem „Niszcz nienawiść” rusza też akcja zamalowywania szerzących nienawiść napisów na murach. Można je zgłaszać na specjalny adres mailowy: kontakt@niszcznienawisc.uw-kielce.eu .

Kampania ma potrwać do czerwca 2014 r.