Za zgodą Redakcji publikujemy szkic z nowego numeru „Zeszytów Literackich” (143), w którym znalazły się dwa wyjątkowe działy: „Droga do Niepodległości” (Harry Kessler, Józef Czapski, Adam Michnik) i „Los Żydów Wschodnioeuropejskich” (Matatias Carp, Józef Czapski, Sybille Bedford, Sándor Márai). Na tekst Czapskiego składają się fragmenty dwóch szkiców Józefa CzapskiegoTamten brzeg” i inne wspomnienia „Kultura” 1961 nr 5 i Nawrócenie na polskość „Znak” 1987 nr 11–12. Tytuł pochodzi od Redakcji „Zeszytów Literackich”.

Zachęcamy do kupna najnowszego numeru kwartalnika (sklep internetowy), a także do stałej prenumeraty tego wyjątkowego pisma.

Józef Czapski – Polska Dżungla