W związku z informacjami oburzonych mieszkańców Opola oraz po zapoznaniu się z fragmentami wystąpienia pana Janusza Korwin-Mikkego na Uniwersytecie Opolskim, chcielibyśmy zwrócić uwagę Rektora Uniwersytetu prof. dr hab. inż. Krystyny Czai na fakt, że organizowanie spotkania, na którym w sposób dobitny formułowane są wypowiedzi ksenofobiczne i rasistowskie jest sprzeczne z ideą i celami działania wyższej uczelni i przyczynia się do obniżenia autorytetu i rangi Uniwersytetu Opolskiego. Kliknij, żeby przeczytać nasz list do Rektora