W dniu 20 lutego 2008 r. przedstawicielki Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita – Paula Sawicka i Milena Liszka wzięły udział w seminarium naukowym Poznańskiego Centrum Praw Człowieka.

Tematem seminarium było zapobieganie mowie nienawiści w polskiej prasie i publikacjach z punktu widzenia polskich regulacji prawnych i praktyki ich stosowania. Uczestnicy seminarium zapoznali się wynikami raportu monitorującego polską prasę pod względem występowania w niej treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich, przygotowanego przez Centrum, a także raportu Stowarzyszenia pt. „Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich”, w którym badano praktykę postępowań prokuratorskich wobec tzw. przestępstw nienawiści.

Podczas dyskusji rozważano przede wszystkim, jakie metody mogą być najbardziej skuteczne w zwalczaniu mowy nienawiści, a także rozpatrywano kwestię relacji pomiędzy wolnością wypowiedzi a antysemickimi, rasistowskimi i ksenofobicznymi zachowaniami. Stwierdzono, że kluczową rolę w tym zakresie powinny odgrywać edukacja i podnoszenie świadomości społeczeństwa, a także organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.  Pozytywnie oceniono także proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego, w którym przewiduje się rozszerzenie art. 256 k.k. o możliwość karania m. in. sporządzania, gromadzenia, przechowywania, lub przesyłania w celu rozpowszechniania pisma, druku, nagrania, filmu lub innego przedmiotu zawierającego nienawistne treści. Podkreślono zarazem potrzebę ochrony swobody wypowiedzi, której ograniczanie dopuszczalne jest jedynie pod ściśle określonymi warunkami.