Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli, pedagogów i edukatorów do udziału w konferencji edukacyjnej „Jak uczyć i rozmawiać o ksenofobii?”, która odbędzie się 22 kwietnia 2013r. w Warszawie. Tematyka konferencji wiąże się z toczącą się w sferze edukacji dyskusją na temat praw człowieka i obywatela z uwzględnieniem historii systemów totalitarnych.
Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którym patronuje postać Ireny Sendlerowej – działaczki społecznej, która przez całe życie aktywnie przeciwstawiała się dyskryminacji Innych. Poprzez wykłady z ekspertami w dziedzinie praw człowieka oraz warsztaty z nauczycielami praktykami chcemy przekazywać dobre praktyki w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji na rzecz tolerancji. Konferencja jest realizowana dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.
(Informacja pochodzi ze strony internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej)

Konferencja odbędzie się w 22 kwietnia 2013r. w Warszawie, w Ośrodku Rozwoju Edukacji (Al. Ujazdowskie 28) w godzinach 9 :00– 16:00.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie:
http://www.ceo.org.pl/pl/opowiem/news/jak-rozmawiac-o-ksenofobii