11924765_1706593566242319_3562529409922442434_nWarto pamiętać, że za bezosobowym „kryzysem” kryją się losy milionów ludzi, którzy niejednokrotnie utracili cały majątek, a ich życie zostało brutalnie przerwane przez wojnę. Naprzeciw tragedii wychodzą liczne organizacje niosące pomoc (Fundacja Ocalenie, Fundacja Refugee.pl, Fundacja Estera, Fundacja dla Somalii), a ta jest w obecnym czasie potrzebna jeszcze bardziej niż wcześniej. Pomoc może wiązać się z wolontariatem czy wsparciem finansowym, ale już samo nagłaśnianie problemów czy popieranie inicjatyw jest formą pomocy. Członkowie Otwartej brali udział w manifestacji solidarności z uchodźcami, która odbyła się w Warszawie i w wielu innych miastach Polski 14 września. Jeśli chcemy wesprzeć ideę pomocy osobom z ogarniętych wojną rejonów, możemy podpisać jedną z petycji, skierowanych do najważniejszych osób w kraju.

Otwarta Rzeczpospolita i jej członkowie podpisali:
LIST OTWARTY W SPRAWIE UCHODŹCÓW oraz TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami. Obie petycje można podpisać zarówno jako organizacja jak  i indywidualnie.