Celem projektu było promowanie wielokulturowości oraz integracja mniejszości narodowych wśród uczniów ze zwróceniem uwagi na lokalne dziedzictwo; identyfikacja antysemityzmu, ksenofobii oraz wszelkich form nietolerancji. Mottem dla projektów była przestroga Marka Edelmana mówiaca o tym, iż „Zło może urosnąć”.

Mamy nadzieję, że lekcje tolerancji pozwolą zapobiegać formowaniu się i bezmyślnemu utrwalaniu postaw nacechowanych pogardą dla drugiego człowieka. Apolityczny charakter warsztatów sprawił, że cieszyły się uznaniem i aprobatą. Dyrekcje szkół deklarowały chęć dalszej współpracy oraz zainteresowanie kolejnymi warsztatami. Choć warsztaty były przeznaczone dla szkół publicznych, nasi trenerzy zostali też poproszeni o poprowadzenie warsztatów w szkole prywatnej im. Willy’ego Brandta w Wilanowie. Mamy więc nadzieję, że w przyszłości projekt rozciągniemy także na uczniów szkół niepublicznych. Projekt był finansowany z dwóch źródeł:

a) warsztaty antydyskryminacyjne finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (maj-czerwiec 2011): trenerzy Stowarzyszenia przeprowadzili warsztaty w 30 klasach szkół ponadpodstawowych dla 566 uczniów z województwa mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. W warsztatach uczestniczyli także nauczyciele.

b) warsztaty antydyskryminacyjne finansowane z dotacji Urzędu m.st. Warszawy (maj – grudzień 2011): trenerzy Stowarzyszenia przeprowadzili warsztaty w 45 klasach z 1089 uczniami warszawskich szkół.

Informacje o projekcie były i są zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Niektóre szkoły zamieszczały relacje z warsztatów na swoich stronach internetowych. O projekcie „Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” mówiliśmy w telewizji publicznej w programie „Pytanie na śniadanie” oraz w Programie 4 Polskiego Radia