Delegalizacja organizacji skrajnych - Ada Paprocka