Ogłoszenie o XXIII edycji konkursu
Lista prac zakwalifikowanych do XXIII edycji konkursu
Lista prac zakwalifikowanych do II etapu XXII edycji konkursu
Zaproszenie na rozdanie nagród w Konkursie prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego
Lista laureatów XXIII edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego
Protokół z posiedzenia Jury Konkursu
Eseje laureatów XXIII edycji Konkursu
Rozmowy z laureatami XXIII edycji Konkursu