Marta Hekselman
„Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności”

Katarzyna Kończal
„Manifesty tożsamości żydowskiej po Shoah. O żydostwie aporetycznym Jeana Améry’ego i Bogdana Wojdowskiego”

Agata Lewandowska
„Polskie doświadczenie transformacji w świetle teorii postkolonialnej. Studium na postawie wybranych utworów Andrzeja Stasiuka”

Aleksandra Leyk
„Sposoby przedstawienia Afryki w World Press Photo. Analiza dyskursu wizualnego na podstawie 55-letniej historii fotografii prasowej”

Andrzej Pałys
„Panorama sztuki dwudziestolecia międzywojennego w świetle krytyki artystycznej w „Wiadomościach literackich”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień neoklasycyzmu i stylu narodowego”

Michał Podstawski
„Faszyzm jako uobecnienie mitu rewolucji, czyli o modernistycznych strategiach społecznej suwerenności”

Agnieszka Radziwinowicz
„Mówimy tym samym językiem, ale się nie rozumiemy. Latynoamerykańskość i jej granice w warunkach imigracji do Madrytu”

Rafał Rudnicki
„Gentryfikacja jako proces inwazji przestrzennej. Przypadek ulicy Brzeskiej w Warszawie”

Anna Stefaniak
„Kontakt czy zagrożenie? Wpływ wyjazdu na stypendium zagraniczne na postawy wobec muzułmanów wśród polskich studentów”

Ewa Wojciechowska
„Józefa Ignacego Kraszewskiego koncepcje piszącego podmiotu (na podstawie Poety i świata, Powieści bez tytułu, Pamiętnika Panicza i Dziennika Serafiny)”