7 grudnia odbyła się IX Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Obrady pod hasłem „Polska dla ludzi!” dedykowane były pamięci prof. Zofii Kuratowskiej – zmarłej w 1999 roku wicemarszałkini Senatu, obrończyni pokrzywdzonych, upominającej się o prawa osób dyskryminowanych. Pamięci osoby, która całe swoje życie poświęciła temu, „aby wszyscy mieszkający w Polsce czuli się w niej dobrze„. Spotkanie poprowadził Piotr Pacewicz, a do dyskusji wprowadzali Janina Ochojska oraz Witold Klaus.

Debatę, przy licznie zgromadzonej publiczności, otworzyli wiceprezeska Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka oraz dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn. Organizatorzy przypomnieli słowa patronki spotkania, która w 1997 roku pisała: „Nie sposób milczeć, gdy z różnych stron odzywają się głosy nawołujące do nienawiści, która niebawem może stać się uczuciem nie tylko dominującym, lecz także obowiązującym. Nienawiść i pogarda dla innych, dla ich poglądów i odczuć, ich korzeni i teraźniejszości, wysiłków i marzeń. Głosi się to dla dobra Polski, a trafia do najciemniejszych zakamarków ludzkiego umysłu„. Właśnie te słowa, tragicznie aktualne, towarzyszyły wszystkim uczestniczącym w debacie.

Po obejrzeniu sondy filmowej, w której uczestnicy starali odpowiedzieć się na pytanie „Czy obojętność na dyskryminację może być szkodliwa dla społeczeństwa” oraz „Czy większość powinna angażować się w walkę o prawa mniejszości”, prowadzący debatę Piotr Pacewicz zaprosił na scenę pierwszych panelistów. Aktorki Bonnie Sucharska, Aster i Maria Haile oraz reżyser Radosław Rychcik, twórcy „Dziadów” w poznańskim Teatrze Nowym, próbowali odpowiedzieć na pytanie o przyczyny ksenofobii, jej skutki. Podzielili się swoją wizją mickiewiczowskich „Dziadów” ujętych jako protest przeciwko rasizmowi.

Janina Ochojska, twórczyni Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Witold Klaus, prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej mówili o tym, dlaczego warto pomagać, dlaczego sami to robią, ale też jak przez lata zmieniało się nastawienie polskiego społeczeństwa do kwestii pomocy „innym„, „obcym„.

Mariusz Kurc, redaktor naczelny pisma „Replika„, mówił o polskiej homofobii, ale też o postawach pozytywnych, podkreślając m.in. fakt, że w Paradzie Równości nie idą wyłącznie przedstawiciele środowiska LGBT, ale też osoby, którym na sercu leżą równe prawa dla wszystkich ludzi, niezależnie od orientacji.

Dziękujemy wszystkim, panelistom i publiczności, za obecność, mądre i mocne słowa, ważne pytania.

Relacja z debaty.
Statystyka oglądalności
Galeria