W dniach 20 – 23 listopada 2019 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej. W jego ramach miał miejsce panel dyskusyjny Inność, nie obcość, prowadzony przez członkinię naszego Stowarzyszenia prof. dr hab. Katarzynę Kuczyńską – Koschany (UAM, Poznań). Uczestnikami byli natomiast: prof. dr hab. Zbigniew Benedyktowicz (Instytut Sztuki PAN, redaktor naczelny „Kontekstów”, Warszawa), Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze, Sejny), Marek Gumkowski (prezes Zarządu Otwartej Rzeczpospolitej), prof. dr hab. Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) oraz Paula Sawicka (przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej).