Departament Stanu USA opublikował International Religious Freedom Report for 2013 – ocenę wolności religijnej na świecie. Najważniejszym przesłaniem, płynącym z raportu, są słowa Toma Malinowskiego z Departamentu Stanu USA, wypowiedziane w trakcie dyskusji nad raportem: „Wolność religijna jest podstawą. Chroni naszą zdolność do utrzymywania, wyznawania, a także zmiany naszych najgłębszych przekonań”.

Malinowski, który urodził się w Polsce, wspomina o roli Kościoła w polskiej drodze do wolności. Przyrównuje tę rolę do roli klasztorów buddyjskich w Birmie, a także sytuacji wspólnot religijnych w Chinach, Tybecie, Wietnamie i krajach byłego Związku Radzieckiego.

Osobnym zagadnieniem jest wzrost nastrojów nacjonalistycznych i ksenofobicznych w krajach Europy Zachodniej. Autorzy raportu piszą o postawach anty – muzułmańskich i anty – żydowskich, wzywając jednocześnie rządy do kontynuowania walki z tymi zjawiskami.

„Mam nadzieję, że raport ten będzie źródłem informacji dla ludzi na całym świecie, którzy pracują na rzecz  wolności religijnych, a także wpłynie na osoby odpowiedzialne za ich przestrzeganie i doprowadzi do zaprzestania ataków ze względów religijnych” – powiedział Tom Malinowski na zakończenie prezentacji raportu.