19 września 2011 roku odbyła się III Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego dedykowana pamięci współtwórcy KOR-u, Jana Józefa Lipskiego. Obrady pod hasłem „Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy… czyli o tym czy możliwy jest patriotyzm bez ksenofobii?” poprowadził przewodniczący Rady Programowej prof. Jerzy Jedlicki, a do dyskusji wprowadzili Sylwia Chutnik oraz Henryk Wujec. Po debacie odbył się mini koncert Jacka Kleyffa oraz Michała Tarkowskiego.
Transmisja z debaty: