„Wśród wiadomości ze świata najdonioślejsza jest wiadomość z Turcji – zapowiedź powrotu do kary śmierci w kraju, który od długiego czasu, od dziesięcioleci był od niej wolny. Wolność od kary śmierci jest sercem humanitarnego dorobku Unii Europejskiej, kluczowym warunkiem przynależności. Ta zapowiedź „zwycięzców nad wojskowym puczem” oznacza podstawową reorientację, odwrót od Europy. Jeśli w Turcji będzie odtąd możliwe skazanie na śmierć, kraj ten wykluczy siebie ze wspólnoty krajów, do których można deportować przestępców. Zwróćmy uwagę, że musi to także dotyczyć wszelkich uchodźców. Turcja przestanie być krajem zapewniającym ludziom elementarne bezpieczeństwo w podstawowej kwestii życia” – pisze Halina Bortnowska, obrończyni praw człowieka, teolożka, publicystka, ekumenistka, członkini naszej Rady Programowej.
Tekst „Znów kara śmierci?”