„Prokuratura w Gdańsku odmówiła wszczęcia postępowania w związku z naszym zawiadomieniem o publicznym nawoływaniu do nienawiści wobec osób LGBT+ na demonstracji w dniu 12 września 2020 przez Młodzież Wszechpolską” – poinformowała w swoich mediach społecznościowych gdańska organizacja Tolerado.

Chodzi o wydarzenie „Gdańsk przeciwko tęczowej agresji”, podczas którego skrajnie prawicowi uczestnicy i uczestniczki manifestowali przeciwko osobom LGBT+. W trakcie padały hasła o tęczowej zarazie, oskarżenia o deprawację dzieci oraz „raz sierpem, raz młotem tęczową hołotę”.

„Prokuratura nie chce się zajmować tą sprawą, bo „czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego” oraz „brak interesu społecznego w ściganiu przestępstwa prywatnoskargowego z urzędu”.

Więcej na queer.pl