Program „Szkoła Dialogu” realizowany jest od ponad sześciu lat na terenie całej Polski. Głównym celem Forum Dialogu  jest poszerzenie wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Dziś, 9 stycznia w  Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie „Gala Szkoły Dialogu”.

W programie realizowanym w 2014 r., wzięło udział 41 Szkół Dialogu z całej Polski, czyli ponad 1200 uczniów. Młodzież zrealizowała wieńczące program projekty z rozmachem, wykazując się kreatywnością i zaangażowaniem. Wychodziła poza mury swoich szkół dzieląc się zdobytą podczas programu wiedzą z innymi mieszkańcami swoich miejscowości. Gala była okazją do nagrodzenia najlepszych uczniowskich przedsięwzięć oraz zobaczenia dokumentacji wybranych projektów. Gratulujemy i podziwiamy – aby więcej takich inicjatyw!