Papież Franciszek brał udział w spotkaniu z dyrektorami biur ds. migracji pod auspicjami Rady Konferencji Episkopatów Europy. Wygłosił tam przemówienie, w którym zwrócił się do Kościołów w Europie, aby wzmogły starania na rzecz zwalczania nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii wobec migrantów i uchodźców.

Według papieża, z misyjnego punktu widzenia, wspieranie migrantów otwiera nowe możliwości do głoszenia Ewangelii i świadectwa wiary, przy jednoczesnym okazywaniu szacunku innym wyznaniom. To stanowi żyzny grunt dla rozwoju serdecznych stosunków ekumenicznych i międzyreligijnych.

Franciszek podkreślił również, że w swoim przesłaniu na przyszły Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy dokładnie mówi o potrzebie powitania, ochrony, popierania i integracji wszystkich migrujących ludzi. Na podstawie tych czterech czynności, biuro Watykanu ds. imigrantów i uchodźców, opublikowało 20-punktowy plan działania dla europejskich Kościołów.

Więcej we Wprost.