Stowarzyszenie Miasteczko Poznań, wydawca pisma społeczno-kulturalnego o tym samym tytule, świętuje w tym roku 20-lecie tegoż czasopisma. Z tej okazji, w dniach 23.11 – 17.12, organizuje festiwal obfitujący w spotkania autorskie, dyskusje, wykłady. Towarzyszy temu wszystkiemu wystawa obrazująca działalność Stowarzyszenia Miasteczka Poznań na wielu polach – wydawniczym, wystawienniczym, kulturalnym i upamiętniającym.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita z wielką radością objęło te wydarzenia swoim patronatem.

Program wydarzenia