W dniach 6-9 maja 2010 r. w Maladze w Hiszpanii odbyła się międzynarodowa konfrencja na temat społecznego obywatelstwa europejskiego. Została ona przygotowana przez 13 hiszpańskich organizacji i inne organizacje europejskie. Otwarta Rzeczpospolita została zaproszona do udziału w konferencji przez AEDH. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Elżbieta Petrajtis-O’Neill, która wystąpiła jako panelistka w jednym z warsztatów.

Pierwszego dnia odbyły się sesje plenarne z udziałem wielu znanych osobistości, takich jak Miguel Angel Moratinos, hiszpański minister spraw zagranicznych i współpracy, Diego Lopez Garrido, hiszpański sekretarz stanu w Unii Europejskiej, Josep Borrel, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i inni. Mówiono o głównych problemach stojących przed Unią – społecznym wykluczeniu, imigrantach, przemocy wobec kobiet i wielu innych.

Drugi dzień  był wypełniony warsztatami na różne tematy. Warsztat, w którym brała udział przedstawicielka OR, nosił tytuł: Obrona praw społecznych i praw człowieka a społeczne wykluczenie. Wystąpiło trzech mówców – Pierre Barge nakreślił ogólny obraz UE i stojących przed nią problemów, Rafael Lara Batllerla omówił sytuację w Andaluzji, m.in. warunki w obozach dla uchodźców. Elżbieta Petrajtis-O’Neill przedstawiła krótko działalność OR i omówiła trzy projekty realizowane przez Stowarzyszenie (Prawo przeciw nienawiści, Otwarci na innych, i obecnie realizowany projekt, którego partnerem jest OR, dotyczący edukacji Romów).