W całej Europie ponad 100,000 ludzi spotka się razem aby uczcić różnorodność i walkę z rasizmem w ramach ogólnoeuropejskiego Tygodnia Działań Przeciwko Rasizmowi 2013.
W 48 krajach europejskich odbędzie się ponad 1000 imprez.

W tym roku wiele samorządów lokalnych zareagowało na wezwanie do zajęcia stanowiska wobec problemu rasizmu.
21 marca jest dniem ustanowionym przez ONZ jako Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. W prasie pojawia się wiele negatywne wypowiedzi, opinii na temat różnorodności, które zyskują poparcie w Europie dotkniętej kryzysem; zauważalny jest wzrost liczby neonazistowskich partii, zjawiska islamofobii, nienawiści, rasistowskich ataków.
Jednak jest także dobra wiadomość, nasza odpowiedź nadejdzie w przyszłym tygodniu, w trakcie kampanii:
„Kto powiedział, że nie pasujemy do siebie – Wartość Różnorodności!”
Pokazanie uznania dla różnorodności jest niezbędne w czasie popularności zjawiska kozła ofiarnego, kiedy ludzie szukają osoby do obarczenia odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację. Europa była przez tysiąclecia miejscem wielokulturowości jest to jeden z jej największych atrybutów a zarazem powód do świętowania.
Obecny rok jest momentem włączenia nowego podejścia, które wzywa także gminy miejskie do zajęcia stanowiska wobec rasizmu. Wielu burmistrzów i przedstawicieli gmin już wyraziło swoją odpowiedź w tej kwestii (patrz http://www.weekagainstracism.eu/cities).

Wszystkie informacje o kampanii są dostępne na stronie internetowej http://www.weekagainstracism.eu/cities i Facebooku. Zachęcamy do zapoznania się z interaktywną mapą wydarzeń, które odbędą się w ramach kampanii.

Strona kampanii: http://www.weekagainstracism.eu with interactive event map
NEW Facebook page: facebook.com/UnitedActionWeek for the latest info
Twitter: UNITED_21March
Email: 21March@unitedagainstracism.org <mailto:21March@unitedagainstracism.org>