W tym miesiącu aktywiści z Sieci Organizacji Działających Przeciwko Rasizmowi (EGAM) testowali nocne lokale, dyskoteki i kluby, aby zbadać poziom dyskryminacji rasowej w każdym z 6 badanych państw. Działo się to podczas Europejskiej Nocy Testów. Możemy być dumni, ponieważ w ubiegłorocznej edycji Warszawa zebrała bardzo wysokie noty i została podana jako przykład miasta prowadzącego skuteczną politykę antydyskryminacyjną.

Oto fragment relacji prasowej EGAM dotyczącej Warszawy:

Jak powinny działać władze lokalne: przykład Warszawy

Władze lokalne, w szczególności gminy, mogą działać skuteczniej i nie trzeba w tym celu zmieniać ani prawa danego państwa ani też naruszać dyrektyw unijnych.

Na przykład, nawiązując do zeszłorocznej edycji Europejskiej Nocy Testów, Miasto Stołeczne Warszawa podjęło decyzję o zmianie treści umowy podpisywanej z właścicielami lokali, dołączając klauzulę antydyskryminacyjną oraz grożąc ich zamknięciem w przypadku naruszenia przepisów w zakresie prowadzonej polityki antydyskryminacyjnej.

Miasto wspiera, także finansowo, antyrasistowskie organizacje stworzone w celu prowadzenia programów do walki z dyskryminacją.

Są to proste, ale i skuteczne działania o jasnym przekazie politycznym, których celem jest zmiana położenie nacisku na większą równość w społeczeństwie.

Dlatego działania m.st. Warszawy są wzorem do naśladowania przez wszystkie władze lokalne w Europie.

Cały raport dostępny jest tutaj EGAM – European Testing Night Press Release w wersji anglojęzycznej.

 

Tłumaczenie: Maria Kordalewska