Nagroda I stopnia
Łukasz Mieszkowski „Tajemnicza Rana. Mit czołgu – pułapki w Powstaniu Warszawskim”
Nagroda I stopnia
Olga Szmidt „Korespondent Witkacy”
Nagroda specjalna II stopnia Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita
Aleksandra Tobiasz „Vaclava Havla spojrzenie na środkowoeuropejską historiozofię”
Nagroda specjalna II stopnia im. Gajki Kuroniowej
Zofia Włodarczyk „Między rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich”
Wyróżnienie
Maria Buko „Kobieca pamięć totalitaryzmu. Więźniarki obozów koncentracyjnych, więzień stalinowskich i łagrów o swoich doświadczeniach”
Wyróżnienie specjalne im. Jacka Kuronia
Katarzyna Czarnota „Kontenery a nowy standard polskich mieszkań socjalnych”
Wyróżnienie
Katarzyna Granops „Kobiece pisanie Zagłady – perspektywa Żydówek”
Wyróżnienie
Rafał Pulkowski „Trauma i epifania w 'Piotrusiu’ Leo Lipskiego i 'Tłach’ Stanisława Czycza”
Wyróżnienie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Paweł Ryś „’Czterdzieści i cztery’. O kontekście romantycznym poezji Marcina Świetlickiego”
Wyróżnienie specjalne im. Joanny Wiszniewicz
Grzegorz Sierocki „Tożsamość, zagrożenie, śmierć – obraz gehenny wojennej w literaturze polskich Żydów”
Wyróżnienie
Marta Witkowska „Społeczne reprezentacje historii stosunków polsko – żydowskich oraz Holokaustu. Rola edukacji szkolnej na tle emocji, postaw i kontaktu międzygrupowego”