egam-940x310W dniach 24 – 27 listopada 2016 odbył się, w tym roku w Warszawie, doroczny Zjazd EGAM (European Grassroots Antiracist Movement), stowarzyszenia europejskich organizacji praw człowieka, którego członkiem jest Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.

W trakcie czterodniowego spotkania działacze z całej Europy, ale też z krajów pozaeuropejskich, dyskutowali na tematy związane z ochroną praw człowieka i działalnością organizacji. Wśród wielu punktów programu spotkania, dwa szczególnie wymagają odnotowania – międzynarodowe konsultacje w Sejmie oraz publiczna debata w Muzeum POLIN.

Pierwszego dnia, 24 listopada, na zaproszenie klubu poselskiego .Nowoczesna odbyły się w Sejmie RP międzynarodowe konsultacje „Komunikacja zamiast przemocy, współpraca zamiast dyskryminacji. Jak budować przestrzeń współdziałania, a nie wykluczania„, które poprowadził Krzysztof Rek. W spotkaniu wzięli udział delegaci EGAM, posłanka Joanna Scheuring – Wielgus oraz działacze Nowoczesnej, członkowie Zarządu Otwartej Rzeczpospolitej – Marek Gumkowski, Magdalena Czyż, Elżbieta Petrajtis – O’Neill, Damian Wutke oraz przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych – Lambdy Warszawa, Kampanii Przeciw Homofobii, Transfuzji, Amnesty International i Stowarzyszenia Miłość nie Wyklucza.

Drugim wyjątkowym wydarzeniem była publiczna debata „Nacjonalizm, rewizjonizm, ksenofobia – zagrożenia dla świata demokratycznych wartości” o obecnej dziś w Polsce i w Europie, zagrażającej podstawowym wartościom demokratycznym strategii ugrupowań politycznych – polityce historycznej i negacjonizmie, zmienianiu i fałszowaniu narracji o tym co narodowe i co europejskie. Dyskusja odbyła się 25 listopada w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wśród panelistów znaleźli się prof. Danuta Hübner, red. Adam Michnik, Benjamin Abtan – szef EGAM oraz przewodnicząca Rady Programowej naszego Stowarzyszenia – Paula Sawicka. Debatę poprowadziła członkini Rady – Aleksandra Gliszczyńska – Grabias.

Fakt, że doroczne spotkanie jednej z największych europejskich sieci organizacji na rzecz praw człowieka odbyło się w Warszawie jest dla nas sygnałem, że los polskich organizacji pozarządowych nie jest obojętny naszym przyjaciołom z innych państw.