6 grudnia 2016 roku odbyła się konferencja prasowa Koalicji Równych Szans, w trakcie której Paula Sawicka, Draginja Nadażdin, Małgorzata Borowska oraz Krzysztof Śmiszek apelowali do ministra Jarosława Gowina, aby zareagował na coraz częstsze przypadki ataków na cudzoziemskich studentów w Polsce. W tej sprawie interpelacją poselską złożyła również Monika Wielichowska – posłanka Platformy Obywatelskiej. Zadane przez nią pytania odzwierciedlały obawy i wątpliwości Koalicji. 28 grudnia 2016 roku na interpelację odpowiedział Aleksander Bobko – sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Posłanka pytała m.in. dlaczego resort bagatelizuje akty fizycznej i psychicznej przemocy na tle narodowościowym wymierzone w zagranicznych studentów studiujących w Polsce? oraz czy Pan Minister spotka się z przedstawicielami Koalicji Równych Szans w celu omówienia stanowiska organizacji pozarządowych w odniesieniu do ataków na tle narodowościowym na zagranicznych studentach w Polsce?

Odpowiedź Ministerstwa po raz kolejny pokazuje, że rządzący bagatelizują problem przemocy motywowanej rasizmem oraz ksenofobią twierdząc, że są to pojedyncze przypadki, zasłaniając się faktem, że 12 przestępstw motywowanych nienawiścią popełniono na terenie „szkoły/uczelni”.

Interpelacja posłanki Wielichowskiej
Odpowiedź MNiSW