Próba przerwania wykładu prof. Magdaleny Środy pt. „Moralność w życiu publicznym” przez grupę zamaskowanych napastników zaniepokoiła społeczność Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym Koło Naukowe „Dyskursy Nowoczesności” zorganizowało 8 marca na Uniwersytecie Warszawskim dyskusję „Ksenofobia, Przemoc, Uniwersytet? Akademia wobec ruchów antydemokratycznych”.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. Małgorzata Fuszara (INSNS UW), prof. Andrzej Mencwel (IKP UW), prof. Andrzej Waśkiewicz (IS UW) oraz dr Agnieszka Graff (OSA UW).
Debacie przysłuchiwała się Paula Sawicka ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.
-Wśród poruszanych spraw najważniejsze wydaje mi się wyraźne i jasne stwierdzenie, że uniwersytet jest miejscem debatowania ludzi o różnorodnych poglądach, ale nie stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie, bo debata przeczy przemocy. A debatującymi są wyłącznie członkowie społeczności uniwersyteckiej, tj. wykładowcy i studenci i tylko oni. Dlatego uniwersytet nie może być forum dla czynnych polityków, zwłaszcza nienależących do tej społeczności i nie ma tam miejsca na indoktrynację i agitację polityczną. Ktoś słusznie powiedział, że na debatę nie przychodzi się, żeby narzucić innym swoje poglądy – przychodzi się z założeniem wysłuchania poglądów odmiennych i dopuszcza się, że można być również tym, kto został przekonany, a nie wyłącznie tym, który przekonał do swoich racji. Niestety tego wątku sala nie podjęła.

 Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się w artykułach:
Warszawa: Debata „Ksenofobia, Przemoc, Uniwersytet?” na UW
Wykładowcy UW: na uczelni jest miejsce na różnorodność, ale nie na przemoc