Szanowny Panie Prezydencie

Na polskich granicach ludzie cierpią i umierają. Jako duchowni trzech wyznań Abrahamowych i jako polscy obywatele nie możemy pogodzić się z tym, że na naszych oczach rozgrywa się taka tragedia – katastrofa humanitarna.

Zabrania nam tego jednoznaczne przesłanie Pism świętych naszych trzech wyznań: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie (TB Szabat 31a, Mt 7:12, Kitab al Kafi t. 2 s.146), nakaz: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12:31, Kpł 19:18, An-Nawawi, 40 Haditów, Hadit 13) i przestroga: „Czyż jestem stróżem brata mego?” (Rdz 4:9. 1 Jan 3:12, Sura al-Majda 5:27-32).

To, co dzieje się na granicy, narusza drastycznie prawa i boskie, i ludzkie.

Pragniemy się z Panem spotkać, Panie Prezydencie, by znaleźć sposób, aby – bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli – pochylić się nad losem tych, którym grozi śmierć, i okazać im solidarność, jak ludzie ludziom.

z wyrazami szacunku

ks. bp. Krzysztof Zadarko – delegat KEP ds. Imigracji, przewodniczący Rady ds. Migracji Turystyki i Pielgrzymek

ks. Jerzy Samiec – Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Rabin Michael Schudrich – Naczelny Rabin RP

Mufti Tomasz Miśkiewicz – Mufti Muzułmański Związek Religijny w RP