W dn. 27-29 kwietnia 2012 r. w czeskim Brnie miało miejsce doroczne zgromadzenie European Association for the Defense of Human Rights (EADH), stowarzyszenia skupiającego kilkadziesiąt organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony praw człowieka. „Otwartą Rzeczpospolitą” reprezentowała członkini Zarządu ORz, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

W pierwszym dniu spotkania odbyło się seminarium tematyczne podejmujące problematykę dyskryminacji Romów w Europie. Zaprezentowane referaty dotyczyły skrajnie trudnej w niektórych z państw europejskich sytuacji Romów, dyskryminacji, jakiej doświadczają nie tylko ze strony społeczeństw, lecz również władz państwowych, które w pewnych przypadkach prowadzą politykę zinstytucjonalizowanej dyskryminacji Romów. Szczególnie niepokojące informacje dotyczyły przy tym sytuacji na Węgrzech i we Włoszech, w których Romowie doświadczają przemocy, przymusowych przesiedleń i agresji. Podczas seminarium referat przedstawiający sytuację mniejszości romskiej w Polsce wygłosiła A. Gliszczyńska-Grabias. Interesujące informacje w zakresie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tzw. sprawach romskich zaprezentował dyrektor wykonawczy European Roma Rights Centre, organizacji pozarządowej zajmującej się litygacją strategiczną w sprawach o dyskryminację Romów. Seminarium było częścią jednego z szerszych programów realizowanych przez EADH, którego rezultatem będzie m.in. kompleksowy raport na temat skali i postaci zjawiska dyskryminacji Romów w Europie, niewątpliwie jednego z najbardziej doniosłych problemów w obszarze dyskryminacji, nienawiści i przemocy na tle rasowym, etnicznym i narodowościowym w dzisiejszej Europie.

Podczas kolejnych dni dorocznego zgromadzenia wybrany został nowy Przewodniczący Stowarzyszenia. Pierra Barge’a, wieloletniego i zasłużonego dla EADH Przewodniczącego tej organizacji zastąpił wybrany jednogłośnie Serge Kollwelter. Poczyniono również ustalenia dotyczące priorytetów zaangażowania EADH w 2012 i 2013 r., wskazując wśród nich m.in. na zagadnienia praw mniejszości, praw azylantów i imigrantów oraz demokracji i obywatelstwa. „Otwarta Rzeczpospolita” z pewnością uczestniczyć będzie aktywnie w inicjatywach podejmowanych w ramach projektów prowadzonych przez EADH.