Po ogłoszeniu 10 grudnia 2014 r. przez nasze Stowarzyszenie apelu do Prokuratora Generalnego o przekazanie śledztwa w sprawie dyrektora białostockiego teatru TrzyRzecze innej prokuraturze niż Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ otrzymaliśmy dwa listy, które publikujemy poniżej. Nasz apel pozostaje aktualny, ponieważ nie dotyczył kwestii zasadności prowadzonego śledztwa, lecz jedynie przeniesienia go do innej Prokuratury, której obiektywizm nie będzie budził wątpliwości.

List Fundacji im. Stefana Batorego:

Szanowni Państwo,

jakkolwiek zgadzamy się, że prokuratura białostocka nie powinna zajmować się tą sprawą i sami napiszemy w tej sprawie do prokuratury, to nie możemy podpisać się pod listem w obecnym jego brzmieniu. Stowarzyszenie Teatr TrzyRzecze wydatkowało bowiem dotację przekazaną przez nas w ramach programu Obywatele dla Demokracji niezgodnie z jej przeznaczeniem, z naruszeniem umowy i zasad programu, a sposób, w jaki władze Stowarzyszenia wyjaśniały zaistniały nieprawidłowości podważył nasze zaufanie do ich rzetelności i wiarygodności. W związku z nieprzyjęciem rozliczenia dotacji, zmuszeni byliśmy zażądać jej zwrotu w terminie do dnia 15 grudnia (dotacja nie została zwrócona w podanym terminie). Zgodnie z wymogami programu o fakcie tym powiadomione zostało Biuro Mechanizmów w Finansowych w Brukseli, a my jesteśmy zobowiązani domagać się zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na drodze sądowej.

Obywatele dla Demokracji

Fundacja im. Stefana Batorego

Oświadczenie Funduszu PAFPIO w sprawie Teatru TrzyRzecze prowadzonego przez Stowarzyszenie Teatralne „Dom na Młynowej”:

 W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o zarzutach wobec pana Rafała  Gawła, prezesa Stowarzyszenia Teatralnego „Dom na Młynowej”, i jednostronnym opisywaniem sytuacji, chcielibyśmy przedstawić dodatkowy fakt, który nie został uwzględniony w większości medialnych relacji.

Stowarzyszenie Teatralne „Dom na Młynowej”, które prowadzi Teatr TrzyRzecze, zaciągnęło w Funduszu PAFPIO we wrześniu 2013 r. pożyczkę wysokości 68 tys. zł i zobowiązało się do spłaty zobowiązania do końca kwietnia 2014 r.

Niestety zobowiązanie nie zostało spłacone. Podjęliśmy negocjacje w celu polubownego rozwiązania problemu, mimo to organizacja nie wywiązywała się z deklarowanych umów, tracąc wiarygodność jako strona umowy. Dlatego też skierowaliśmy sprawę do sądu.

Misją Funduszu PAFPIO jest wspieranie sektora organizacji pozarządowych, którego częścią się czujemy. Znakomita większość organizacji, z którymi mamy kontakt, realizuje ważne cele, nie zaniedbując przy tym podjętych zobowiązań. Dlatego nie możemy  tolerować braku uczciwości i niewywiązywania się z umów, nawet pozostając z szacunkiem dla działań organizacji i szczerze zaangażowanych w jej pracę osób – nierzadko wolontariuszy.

Nie zabieramy głosu w sprawie zarzutów prokuratorskich wobec pana Rafała Gawła, bo nie mamy do tego podstaw. Mamy natomiast dowody braku rzetelności i odpowiedzialności pana  Gawła jako prezesa Stowarzyszenia Teatralnego „Dom na Młynowej”.
Dorota Pieńkowska

Prezes Zarządu PAFPIO Sp. z o.o.