1 października 2013 r. Podkomitet ds. Rasizmu i Ksenofobii, działający w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przyjął deklarację, w której wyraził głębokie zaniepokojenie narastającą fala aktów rasistowskich w Europie. W szczególności Podkomitet wskazał na ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w Grecji, w Szwecji i we Włoszech.

Więcej informacji.