Muzeum Historii Żydów Polskich rozpoczęło w kwietniu działalność edukacyjno – kulturalną, organizując m.in. dwie debaty. Pierwsza z nich odbyła się 20 kwietnia i dotyczyła trzech postaci. Emanuel Ringelblum prowadził prace historyczne i kierował zespołem zbierającym świadectwa zbrodni nazistowskich na ludności żydowskiej w okupowanej Polsce. Jan Karski nie tylko przekazał przedstawicielom wolnego świata relacje o tych zbrodniach, lecz także próbował działać w celu ich powstrzymania. Rafał Lemkin bezpośrednio po wojnie zaangażował swoją prawniczą wiedzę w inicjatywy mające na celu ukarania winnych ludobójstwa narodu żydowskiego.

Druga debata, która odbyła się 28 kwietnia, miała za punkt wyjścia artykuł Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto” zamieszczony w „Tygodniku Powszechnym” w lutym 1987roku. Wypowiedzieli się zaproszeni goście: prof. Stanisław Krajewski, który mówił o przemianach pamięci o Zagładzie, prof. Stanisław Kapralski, który porównał publiczną recepcję artykułu Błońskiego bezpośrednio po publikacji i dziś, określając zmiany jako „kroczący próg wstydu”, oraz Halina Bortnowska, która mówiła o „nieuporządkowaniu” stosunku Kościoła katolickiego do Zagłady.

Podczas obu debat toczyła się ożywiona dyskusja, w której głos zabierali m.inn. członkowie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Maciej Geller i Antoni Sułek.

Monika Wieczyńska