W dniu 5 grudnia w biurze rzecznika praw obywatelskich odbyła się debata zorganizowana przez FRA. Jej tytuł: Antysemityzm. Diagnoza zjawiska w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej. W panelu uczestniczyła prezeska Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka, która mówiła o przestępstwach z nienawiści i ich ściganiu.