29 września 2013 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się debata zatytułowana „Patriotyzm dziś”. Organizatorami spotkania były dwie instytucje: Muzeum Narodowe oraz Centrum ŁOWICKA. W charakterze panelistów wystąpili: Władysław Frasyniuk, Szymon Gutkowski, Radosław Markowski oraz reprezentująca Otwartą Rzeczpospolitą Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. Podczas debaty dyskutowano m.in. nad następującymi pytaniami: Jak rozumiemy dzisiejszy patriotyzm? Czym dla nas jest? Czy szanujemy swoją ojczyznę?

W swoich wypowiedziach Aleksandra Gliszczyńska-Grabias podkreślała, iż kluczowe jest dokonywanie rozróżnienia pomiędzy patriotyzmem jako postawą troski o własną ojczyznę a nacjonalizmem, ksenofobią czy narodową megalomanią. Zwracała również uwagę na konieczność uczenia już najmłodszych postaw krytycznego myślenia, odwagi w ochronie słabszych – często należących do różnego rodzaju mniejszości oraz odważnego angażowania się w ważne sprawy społeczne. Za konieczne uznała również poddanie weryfikacji jednego z mitów związanych z pojęciem patriotyzmu, sprowadzającym się do obowiązku „umiłowania wszystkiego, co polskie”, ponieważ za polskie należy uznać i przyjąć również tak hańbiące wydarzenia historyczne jak pogromy czy getto ławkowe okresu międzywojennego.

W całej debacie dużo miejsca poświęcono kwestii zwracania się społeczeństwa w kierunku nowych form patriotyzmu, związanych z gospodarką i działalnością przedsiębiorców, jak również tych w obrębie patriotyzmów lokalnych. Rozmawiano również o symbolice dat, postulując uczynienie daty 4 czerwca, symbolizującej ruch „Solidarności”, datą równie ważną i powszechnie obchodzoną co 11 listopada.