10 czerwca przedstawicielka Otwartej Rzeczpospolitej, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, wzięła udział w debacie pt. „Czy demokracja jest nam dana na zawsze?”, zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, przy współudziale Fundacji im. K. Adenauera. Debata, prowadzona przez dr Joannę Dyduch, w której prelegentami byli również ks. dr Zdzisław Jancewicz, dr hab. Aldona Wiktorska- Świecka oraz prof. Wiesław Bokajło koncentrowała się wokół następujących zagadnień:
• Czy demokracja jest nam potrzebna w dobie społeczeństwa informacyjnego i konsumpcyjnego ?
• Demokracja- teoria czy rzeczywistość ?
• Co zagraża współczesnej demokracji ?
• Ile wolności pozostało we współczesnej demokracji ?
• Wykluczenie jako wyzwanie współczesnej demokracji

W debacie wzięli udział pracownicy Katedry, studenci oraz młodzież licealna z Wrocławia.

 Aleksandra Gliszczyńska-Grabias