Polecamy zapis spotkania w ramach Czytelni POLIN, które odbyło się 23 czerwca 2021 roku. Książką – bohaterką była publikacja Joanny Michlic zatytułowana „Piętno Zagłady”. Obok autorki, w dyskusji udział wzięli Elżbieta Ficowska i Bogdan Białek. Spotkanie prowadziła Paula Sawicka. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa ŻIH.

Zapis spotkania dostępny jest w serwisie Facebook, również dla osób nieposiadających konta.

Publikacja składa się z esejów dr Joanny Michlic po raz pierwszy opublikowanych w języku polskim. Teksty te dotyczą doświadczenia Holokaustu żydowskich dzieci i nastolatków z Polski. Przybliżają polskiemu czytelnikowi nowe metody analizy i interpretacji świadectw młodych ocaleńców. Ukazują ważność tych świadectw, nie tylko w rekonstrukcji historycznej wojennych i powojennych losów oraz tożsamości dzieci i ich pamięci o Zagładzie, ale także w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi po 1939 roku, przemocą antysemicką i skomplikowaną historią Polaków ratujących Żydów.