W Dużym Formacie z 22.05.2014 dziennikarze wypytują kilka osób z różnych powodów narażonych na mowę nienawiści i ogłaszają konkurs na „antyhejtową koszulkę”. Poniżej fragmenty kilku wypowiedzi z artykułu

Anda Rottenberg: „Poprawność polityczna jest jeszcze słaba, po latach cenzury hula fałszywe wyobrażenie o wolności słowa. Nie rozumiemy, że kończy się ona tam, gdzie naruszana jest godność, wolność, integralność innej osoby.”

Kim Lee: „Chciałbym, żeby osoby ze środowiska LGBTQ wiedziały, jak reagować na język nienawiści, zwłaszcza poparty pseudonaukowymi argumentami. Niestety, często nie wiedzą”.

Lubna Raad Al-Hamdani: „To media najbardziej fałszują obraz islamu i wzmacniają nienawiść wobec nas. Ludzie boją się nas, a to normalne, jeśli tylko negatywny przekaz dostają o mojej religii!”

fot. Agata Kubis/GW