Na to pytanie prof. Jacek Hołówka,  komentując sprawę ksenofobicznych wypowiedzi prof. Pazia, odpowiada: „Wolność słowa dotyczy treści, a nie formy. Język nienawiści nie zmierza do debaty, tylko do wzbudzenia nienawiści, może także do fizycznej agresji. Mowa nienawiści nie jest chroniona wolnością słowa. I musi być piętnowana”. Jacek Hołówka znalazł się wśród kilku etyków i filozofów, z którymi na ten temat porozmawiała Ewa Siedlecka. artykuł