W Radiu dla Ciebie kilka razy w tygodniu można słuchać audycji dotyczących społeczności i kultury romskiej. Projekt jest realizowany od września 2013 roku w ramach grantu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.
archiwum audycji