Amnesty International – w celu lepszego poznania i zrozumienia zjawiska cyberprzemocy w Polsce – zleciła wykonanie badania opinii publicznej. Przeprowadzono je na początku lutego br. przez agencję SW Research na reprezentatywnej grupie osób (1088), które zapytano o doświadczenie i skutki cyberprzemocy oraz o opinię na temat tego, jak odpowiednie instytucje powinny jej przeciwdziałać. Wyniki jednoznacznie pokazują zaniedbanie problemu przez instytucje państwowe i administratorów portali internetowych oraz fakt, że osoby, które doświadczają cyberprzemocy są często pozostawione same sobie.

W Polsce jedna na dziesięć osób (9,5%) doświadczyła osobiście cyberprzemocy, a młode dziewczyny w wieku 18-24 lat doświadczają jej aż prawie dwukrotnie częściej (17,8%). Podobna zależność występuje wśród osób, które były świadkami przemocy online. Zaledwie 18% ogólnej populacji mówi, że zauważyło przemoc online, podczas gdy aż 38,2% młodych dziewczyn twierdzi, że zetknęło się z cyberprzemocą w swoim otoczeniu. Bardzo niepokojące są odpowiedzi dotyczące częstotliwości przemocy online. Dziewięć na dziesięć osób (87% wśród ogółu i 91,1% wśród młodych) spotkało się z nią wielokrotnie. Co ważne, 26,7% młodych osób spotyka się z nią regularnie – przynajmniej dwa razy w miesiącu.

Więcej na stronie Amnesty International