Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, która jest efektem pracy uczestników i uczestniczek pierwszej edycji programu Szkoła Równego Traktowania, prowadzonego przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” od sierpnia 2015 do listopada 2016 r. Broszura skierowana jest do nauczycieli i nauczycielek podejmujących w swojej pracy tematykę antydyskryminacyjną, a także do trenerów antydyskryminacyjnych i wszystkich, którzy zajmują się tą tematykę.

“Nie jest to kompendium wiedzy na temat tego czym jest dyskryminacja, jakie są jej przejawy, jak sobie radzić z przemocą szkolną na jej tle, czy aspektów prawnych tego zjawiska. Nie znajdą Państwo tutaj również scenariuszy lekcji. Wartościowych materiałów tego rodzaju dostępnych zarówno w formie papierowej, jak i w sieci jest wiele. W prezentowanej broszurze znajdują się natomiast wskazówki, które płyną z doświadczenia przy realizacji Szkoły Równego Traktowania w placówkach oświatowych. Podpowiadamy jak przygotować się do prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej, skąd czerpać wiedzę, pomysły niezbędne do prowadzenia zajęć (tutaj zamieszczamy odnośniki do odpowiednich publikacji). Ze względu na kompleksowy charakter edukacji antydyskryminacyjnej wskazujemy również na umiejętności, kompetencje, jak i postawy oraz wartości potrzebne do podjęcia tej tematyki”.

Broszura do pobrania na stronie Centrum prof. Geremka