W odpowiedzi na ogólnopolską akcję „Wielokulturowość – jestem na tak!” adresowaną do pracowników bibliotek, placówki biblioteczne organizują działania nastawione na edukację w zakresie różnorodności kulturowej.

wystawa Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

prezentacja MBP w Oświęcimiu

zgłoszenie Gminnej Biblioteki w Kętach