MSW opublikowało raport dotyczący efektów programu zwalczania rasizmu w Białymstoku. „Ta walka przynosi konkretne rezultaty” – oceniono w dokumencie. 
Wśród pozytywnych efektów antydyskryminacyjnych działań podjętych przez miasto, wymieniono:
– przeszkolenie ponad 3 tysięcy policjantów, w ramach którego funkcjonariusze uczestniczyli m.in. w spotkaniach z rodzinami obcokrajowców
– powołanie w policji Zespołu ds. Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu
– wzrost liczby postępowań o rasizm („Z danych KGP wynika, że podlaskie służby znacznie sprawniej reagują w przypadku tego typu zdarzeń niż funkcjonariusze z innych województw”)
Pochwalono również bardzo dużą aktywność organizacji pozarządowych. Dużą, jeśli nie największą wagę ma ponadto efekt w postaci uwrażliwienia mieszkańców: „Dzięki tym inicjatywom białostoczanie przestali być obojętni na „mowę nienawiści” i rasistowskie incydenty. Jak pokazują statystyki, wszelkie wydarzenia oraz działania szerzące tolerancję i zacieśniające więzi pomiędzy mieszkańcami powodują, iż przestają być oni bierni oraz właściwie reagują na negatywne wydarzenia w przestrzeni publicznej. Świadczy o tym chociażby fakt, że prawie połowa postępowań została zgłoszona policjantom przez osoby inne niż pokrzywdzone, a 28 proc. zawiadomień pochodziła od instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.”
Treść raportu, zilustrowana również w formie infografik i filmów, dostępna jest na stronie