20-latka i 42-letni mężczyzna dostali 5 miesięcy ograniczenia wolności i obowiązek 30 godzin prac społecznych miesięcznie. 10.11.2013 roku na zakończenie „Marszu Niepodległej Polski” zorganizowanego przez Narodowe Odrodzenie Polski hajlowali przy pomniku na cmentarzu wojskowym.Co istotne, biorąc pod uwagę, że prokuratorom zdarza się w różny sposób rozumieć sformułowanie propagowanie ustroju faszystowskiego, „Sąd okręgowy zwrócił uwagę, że propagowaniem ustroju faszystowskiego był już sam wykonany przez oskarżonych gest. Wyjaśniał, że owo propagowanie może mieć postać „każdego zachowania, którego treścią jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej ustroju państwa totalitarnego”, więc jest nim także wykonywanie gestów identyfikowanych z takim ustrojem”.

Prowadzący sprawę sędzia Dariusz Niezabitowski podkreślił również, że przyznana kara ma znaczenie wychowawcze: ma być ona „w społecznym odbiorze, czytelnym sygnałem, iż postawa związana z godzeniem w kultywowanie pamięci o ofiarach zbrodni faszystowskich będzie się spotykała z odpowiednią reakcją organów wymiaru sprawiedliwości”.

źródło