Z radością informujemy, iż Benjamin Abtan został wybrany na przewodniczącego EGAM (European Grassroots Antiracist Movement), ruchu działającego w 30 europejskich krajach na rzecz walki z rasizmem, antysemityzmem oraz dyskryminacją na tle rasowym, religijnym i etnicznym. Ponadto niezmiernie cieszy nas fakt, iż na dorocznym spotkaniu członków EGAM, które  tym razem odbyło się w Oslo, zdecydowano o mianowaniu Pani Kasi Kubin nowym skarbnikiem w zarządzie EGAM.

Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, w imieniu wszystkich członków oraz własnym, serdecznie gratuluje Panu Benajminowi Abtanowi oraz całemu, nowo wybranemu zarządowi EGAM.