3 września br. rozpoczęło się zakrojone na szeroką skalę badanie społeczne dotyczące form i manifestacji antysemityzmu w dziewięciu państwach Unii Europejskiej: Belgii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, na Litwie, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Badanie przeprowadzane jest pod auspicjami Agencji Praw Podstawowych UE, we współpracy z szeregiem partnerów , w tym m.in. Institute for Jewish Policy Research.

Badanie odbywa się za pomocą internetowych relacji, które dotyczą antysemityzmu doświadczanego przez osoby z wymienionych państw, które zdecydują się na przesłanie informacji. Wartością dodaną badania będzie zatem bezpośrednia relacja ofiar dyskryminacji, mowy i przestępstw z nienawiści dokonywanych na tle antysemickim.
Rezultaty badania zostaną opublikowane na początku 2013 r. i w założeniu jego inicjatorów posłużyć mają jako podstawa usprawniania mechanizmów przeciwdziałania antysemityzmowi w państwach UE.

Więcej informacji na temat całego projektu można znaleźć na stronie internetowej:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus12_0309_en.htm

 Aleksandra Gliszczyńska-Grabias