Dziewięćdziesiąt trzy lata temu Polska odzyskała niepodległość. Nasze państwo po latach niewoli ponownie pojawiło się na mapie Europy i świata, który dzięki temu stał się nie tylko sprawiedliwszy, ale także bogatszy, bo bardziej zróżnicowany. Dlatego zbliżająca się rocznica 11 listopada powinna być świętem wolności i demokracji, zapewniającej równe prawa wszystkim – pod warunkiem, że nie dążą do ograniczenia swobody i praw innych – a także otwartości i tolerancji, wykluczającej używanie przemocy.

Europy i świata, który dzięki temu stał się nie tylko sprawiedliwszy, ale także bogatszy, bo bardziej zróżnicowany. Dlatego zbliżająca się rocznica 11 listopada powinna być świętem wolności i demokracji, zapewniającej równe prawa wszystkim – pod warunkiem, że nie dążą do ograniczenia swobody i praw innych – a także otwartości i tolerancji, wykluczającej używanie przemocy. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita jako uczestnik Koalicji 11 Listopada apeluje do wszystkich swoich członków i sympatyków do świętowania na spotkaniu Kolorowej Niepodległej w tym właśnie duchu: wolności, otwartości, poszanowania dla odmienności. Odrzucając agresję i przemoc, najdobitniej przeciwstawimy się tym, którzy chcieliby nasze święto zatruć hasłami mówiącymi o wykluczeniu, pogardzie i wywyższaniu się nad innych. Niech nasz udział w pokojowych demonstracjach będzie wyrazem poparcia dla idei Polski Niepodległej, budującej społeczeństwo obywatelskie, demokratyczne, zróżnicowane i sprawiedliwe.

 

Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej Stowarzyszenia przeciw antysemityzmowi i ksenofobii