Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii apeluje do Pana Prezydenta Aleksandra Łukaszenki w sprawie Dzmitryja Kanawałaua i Władysłaua Kawaloua skazanych przez białoruski sąd na karę śmierci.
Zdecydowanie potępiając przestępczy czyn, który jest im przypisywany, stoimy jednak na stanowisku, że nikomu nie można odbierać życia, które jest podstawowym prawem człowieka.
Apelujemy, aby zastosował Pan w życiu publicznym Białorusi standardy, którymi kieruje się w XXI wieku Wspólnota Europejska i skorzystał z przysługującego prawa łaski zmieniając orzeczenie kary śmierci na karę pozbawienia wolności.

 

Zarząd Stowarzyszenia
Otwarta Rzeczpospolita:

Paula Sawicka
Marek Gumkowski
Jan Herczyński
Stefan Cieśla
Elżbieta Petrajtis-O’Neill
Monika Wieczyńska

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii apeluje do Pana Prezydenta Aleksandra Łukaszenki w sprawie Dzmitryja Kanawałaua i Władysłaua Kawaloua skazanych przez białoruski sąd na karę śmierci.
Zdecydowanie potępiając przestępczy czyn, który jest im przypisywany, stoimy jednak na stanowisku, że nikomu nie można odbierać życia, które jest podstawowym prawem człowieka.
Apelujemy, aby zastosował Pan w życiu publicznym Białorusi standardy, którymi kieruje się w XXI wieku Wspólnota Europejska i skorzystał z przysługującego prawa łaski zmieniając orzeczenie kary śmierci na karę pozbawienia wolności.

 

Zarząd Stowarzyszenia
Otwarta Rzeczpospolita:

Paula Sawicka
Marek Gumkowski
Jan Herczyński
Stefan Cieśla
Elżbieta Petrajtis-O’Neill
Monika Wieczyńska