Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” zwraca się do wszystkich polityków uczestniczących w trwającej obecnie kampanii wyborczej, a zwłaszcza tych, którzy związani są z województwem podlaskim, o zajęcie zdecydowanego stanowiska wobec ostatnich przypadków przestępstw o charakterze nacjonalistycznym, ksenofobicznym i antysemickim.

Zniszczenie litewskich napisów i pomników w gminie Puńsk, zapaskudzenie nazistowskimi hasłami i symbolami synagog w Orli i Krynkach, próba podpalenia Centrum Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku, zamach na mieszkanie pakistańsko-polskiego małżeństwa z dziećmi, sprofanowanie pomnika ku czci pomordowanych w Jedwabnem – wszystkie te wydarzenia świadczą o działaniu na terenie województwa podlaskiego grupy lub grup wyznawców skrajnie nacjonalistycznej, bliskiej nazizmowi ideologii, którzy dla zamanifestowania swych skrajnych poglądów nie cofną się przed zbrodnią. Potępienia takich czynów możemy oczekiwać od każdego prawego człowieka, jednak od polityków mamy prawo żądać czegoś więcej.

Apelujemy do nich nie tylko o wyraźne nazwanie ohydy ohydą i przestępstwa przestępstwem oraz o domaganie się wykrycia i ukarania sprawców, ale też o przedstawienie swoich projektów prawnych, edukacyjnych i innych, które służyłyby społecznej profilaktyce i prewencji, ograniczając możliwość występowania takich zdarzeń w przyszłości.

Oczekujemy zajęcia stanowiska w tej kwestii od wszystkich – niezależnie od ich przynależności partyjnej i przekonań politycznych – którzy chcą reprezentować Polaków w najwyższych organach władzy ustawodawczej.